Hợp tác xã Sơn Tây

Giới thiệu

I. Vị trí

Sơn Tây là huyện miền núi nằm về phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi; phía Đông và Đông Nam giáp huyện Sơn Hà, phía Tây và Tây Nam giáp huyện Kon Plong – Tỉnh Kon Tum, phía Bắc giáp huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) và huyện Tây Trà. Tổng diện tích tự nhiên là 38.149,23 ha, trong đó: đất nông nghiệp là 35.439,98 ha, đất phi nông nghiệp 1.858,70 ha, đất chưa sử dụng 850,53 ha. Dân số hiện nay có 19.466 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 85% dân số.

Sản xuất nông, lâm nghiệp là ngành nghề mưu sinh chính của phần lớn hộ gia đình nông dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện chưa phát triển, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất của bà con nông dân, vật tư đầu vào của hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp phải qua nhiều khâu trung gian nên giá thành thường cao; việc tổ chức sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp còn chậm đổi mới, thiếu kết nối thị trường nên giá cả đầu ra sản phẩm không ổn định, thường bị thương lái “ép giá” mua với giá thấp hơn so với giá trị thực của sản phẩm … Điều này, làm cho thu nhập của người dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo của huyện vẫn ở mức cao.

II. Hợp tác xã Sơn Tây

Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Sơn Tây được thành lập trên cơ sở tự nguyện, hợp tác, bình đẳng, đồng sở hữu, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên hợp tác xã, nhằm mang lại lợi ích cho thành viên thông qua đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về kinh tế, xã hội và văn hóa.

Với vai trò làm dịch vụ đầu vào, đầu ra cho sản xuất  nông, lâm nghiệp, HTX phải bảo đảm số lượng, chất lượng, giá cả dịch vụ tốt nhất, có sức cạnh tranh với thị trường. HTX chủ động xây dựng các phương án tổ chức mua bán theo nguyên tắc mua rẻ của thị trường, giảm chi phí giao dịch, giảm lãi trên đơn vị sản phẩm do HTX kinh doanh để bán rẻ cho thành viên. Sử dụng lợi thế thành viên là người tiêu thụ ổn định để đàm phán với các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên thị trường, dành lợi ích cho thành viên. Bên cạnh đó, HTX chủ động giảm lợi nhuận tập trung (lợi nhuận tập trung của HTX bằng lợi nhuận từ phục vụ thành viên cộng với lợi nhuận kinh doanh trên thị trường), lấy lợi nhuận trên thị trường để hỗ trợ thành viên.

Dịch vụ thủy nông, dịch vụ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt và chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn huyện Sơn Tây đang được ngân sách huyện bao cấp và do các cơ quan hành chính của huyện thực hiện. Tranh thủ chính sách hỗ trợ theo đề án Hỗ trợ, vận động thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Sơn Tây, HTX chủ động đăng ký giấy phép kinh doanh và ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ thủy nông, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt và chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn huyện.

Với những lợi thế trong hoạt động; định hướng và sự quyết tâm trong thực hiện mục tiêu như đã nêu trên, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Tây tự tin khi gia nhập thị trường.