Họp thành viên Hợp tác xã

Ngày 2/4, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ (HTX NN&DV) Sơn Tây tổ chức họp thành viên HTX để bàn phương hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2023, đồng thời góp ý, thảo luận thống nhất số tiền cụ thể để các thành viên của HTX góp vốn điều lệ.

Tham dự cuộc họp có ông Đinh Sang Sử – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX NN&DV Sơn Tây; ông Phạm Hồng Khuyến – Trưởng phòng NN&PTNT huyện, thành viên HTX, cùng các đồng chí là thành viên HTX NN&DV Sơn Tây

                             Các thành viên tham dự cuộc họp có mặt đông đủ

Cuộc họp đã thông qua dự thảo báo cáo các hoạt động năm 2019 – 2020 và phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2023; thông qua điều lệ HTX NN&DV Sơn Tây; kiện toàn lại số lượng thành viên HTX.

                                   Cuộc họp đang tham gia góp ý, thảo luận

HTX có 78 thành viên  phân bố trên địa bàn 9 xã. Tất cả các thành viên HTX đều thống nhất với bản dự thảo báo cáo các hoạt động năm 2019 – 2020 và phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2023. Đồng thời góp ý, thảo luận một số ý kiến như: nghiên cứu, bổ sung ý kiến vào dự thảo báo cáo và điều lệ HTX cho hoàn thiện để chuẩn bị cho hội nghị bầu bổ sung thành viên HTX sắp tới; thời gian qua HTX hoạt động kém hiệu quả chưa đạt được mục tiêu ban đầu đề ra; mỗi thành viên HTX mong muốn rằng HTX sẽ mang lại lợi nhuận cho mỗi thành viên khi cùng tham gia vào thành viên HTX; mong muốn rằng Ban giám đốc được bầu trong hội nghị sắp tới phải là người năng động, cần nắm bắt tình hình, tìm hiểu hoàn cảnh của từng thành viên HTX; hội nghị sắp tới khi bầu lại Ban giám đốc cần tách bạch ra giữa Chủ tịch HĐQT và giám đốc để hoạt động hiệu quả hơn; cần tăng vốn điều lệ lên và định hướng cho từng thành viên hướng kinh doanh mang lại hiệu quả; sau khi thống nhất về việc góp vốn điều lệ thì các thành viên phải nghiên cứu, giới thiệu và dự kiến nhân sự Ban giám đốc cho HTX..v..v..

T.Thế    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0914.741.089